« خسته, خسته ام | Main | شكست درسي براي پيروزي »

Comments

زيتا

salam.hala hame chiz tamum shod.hala tanha,mitunim doaa konim,ke hagh,ba tarafdarane,aghaye,ahmadinejad bashe,va ishan be fekre mardam bashand,azadi pishkeshe,ishan.

armaan

سلام..پيمان جان ديدي چي شد؟؟؟؟؟؟؟؟...به اميد فردای روشن برای من٬ تو و تمام مردم دنيا

The comments to this entry are closed.