« انتقادي به نوشته مجيد زهري | Main | خبري از خودم »

Comments

shahriar

گنجي با نثار كردن جان و سلامتي خود ثابت كرد كه شايسته ترين رهبر مبارزاتي دموكرات در ايران است . تولد اين رهبر بزرگ را به تمام مردم ايران تبريك مي گويم.

زیتا

سلام.وقتی آپ ميکنيد٫پينگ کنيد تا من هم خبر داشته باشم.به هر حال خوشحالم که مشکل آقای گنجی حل شد.چون زنده ماندن ايشان و هر انسان آزاده ديگری بسيار بيش از مرگ ارزش دارد.

زردشت

درود با دو شعر به روزم آسمانم را آبی کن

vartan

خسته شدم از نالیدمپن و در مانده از انجام کاری.فریادهایمان هم کار گر نیست.خدا کند اکبر زنده بماند.

ایران امروز

سلام

بخاطر دفاع از آزادی کنجی سپاس. راستش من تازه با وبلاگ شما آشنا شدم و اندکی متعجب که کی و چرا لینک وبلاگ بنده را در میان دوستان دیگر قرار دادید. تا روزی دیگر و اندیشه ورزی بهتر از شما ممنونم.

The comments to this entry are closed.