« فردا دير است | Main | خطر در همسايگي »

Comments

pouyan

پیمان جان الان که شمارش معکوس رو نگاه می‌کنم 75 روز مانده ولی از من می‌شوی حسابی از این 75 روز لذت ببر که دیگر به چنگ‌ات نمی‌آید!

موفق باشی و شاد.

زيتا

salam.avaal dars.shad bashi.

The comments to this entry are closed.