« خبري از خودم | Main | قلع و قمع‌هاي سياسي ادامه دارد »

Comments

armaan

سلام عزيزم..چند وقت بود ازت بيخبر بودم..ايشالا امتحاناتت رو با موفقيت گذرونده باشی... به اميد فردای روشن برای من٬ تو و تمام مردم دنيا

زيتا

سلام.اگر آبله مرغی نباشد٫ايدز است يا سونامی٫يا کاترينا يا بمب يا نميدانم چه و چه.مردن؟همه می ميريم.کاش بتوانيم کمی زندگی کنيم.

The comments to this entry are closed.